Artikelen door Otto van Steennis

, , ,

2014 – oktober: iPad belastingvrij verstrekken

Onder bepaalde voorwaarden mogen werkgevers belastingvrij een iPad geven aan hun werknemers. In een hoger beroep heeft het gerechtshof dit 1 oktober bekendgemaakt. De rechtbank in Haarlem bepaalde eerder dat de iPad een computer is. Daarom zou deze niet belastingvrij aan werknemers verstrekt mogen worden. De iPad wordt als communicatiemiddel gezien. Het touchscreen van de […]

, ,

2014 – september: Maatregelen belastingplan 2015 uit Prinsjesdag

Op Prinsjesdag is de Miljoenennota en Rijksbegroting gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Hieronder staan de voorgestelde maatregelen. Maatregelen voor ondernemers Minder marge in gebruikelijk loon: Wanneer de inspecteur aannemelijk maakt dat het zakelijk loon voor de werkzaamheden van een DGA meer bedraagt dan het minimum in 2014 en 2015 (€44.000), dan mag hij een hoger […]

, ,

2014 – mei: Tijdelijke arbeidscontracten: belangrijke wijzigingen

Werkgevers moeten werknemers met tijdelijk contracten van een half jaar of langer een maand voor het einde van het contract informeren of deze verlengd worden. Gebeurt dit niet, dan zijn werkgevers een boete verschuldigd van een maandsalaris, ook als de arbeidsovereenkomsten wel worden voortgezet. Bij overeenkomsten korter dan een half jaar kunnen geen proeftijd meer […]

, , ,

2014 – maart: Geen pensioenpremies over bijtelling auto van de zaak

Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat het loonbegrip voor de fiscale inhoudingen en voor de werknemersverzekeringen gelijkgetrokken wordt. Meest opvallende verschil was de bijtelling voor de auto van de zaak, die wel met loonbelasting maar niet met premies belast werd. Dat verandert per 2013. De bijtelling telt dan mee voor de loonbelasting, maar ook voor […]

,

2014 – februari: Wijziging KvK inzake organisatie en werkwijze(s) – jaarrekening deponeren

Er zijn per 1-1-2014 verschillende wijzigingen voor kleine / middelgrote / grote rechtspersonen. Er komen nieuwe vormen van deponering. Dat heeft effecten voor vrijwel alle bedrijven. Veel ondernemingen zijn v.w.b. de KvK “klein”. Dit geldt als de jaarrekening twee jaar lang voldoet aan minimaal twee van onderstaande eisen: 1) Activa < € 4,4 miljoen 2) […]

, ,

2013 – december: Deel premies WAO / WIA 1e halfjaar retour aan werkgever

Werkgevers dragen premies af voor financiering van o.a. de WAO en de WIA. In het belastingplan 2013 is besloten om werkgevers voor dit deel een eenmalige lastenverlichting te geven. Er zal 28,82% van de basispremie over het 1e halfjaar 2013 uiterlijk Januari 2014 worden gerestitueerd. E.e.a. vormt een compensatie voor de stijgende lasten van sectorpremies. […]

, ,

2013: Het Belastingplan

Het Belastingplan is op een aantal punten gewijzigd sinds de indiening op Prinsjesdag, na de vorming van het kabinet Rutte-Asscher. Zo is het wetsvoorstel herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer ingetrokken. De assurantiebelasting wordt verhoogd naar 21%. Het vitaliteitssparen wordt niet ingevoerd. Gespaarde levenslooptegoeden vallen eerder vrij. Eenmalig kan komend jaar het hele tegoed fiscaal voordelig worden […]

Admission administratie & advies b.v.

Tevens h.o.d.n. Adminservice

Oost-Nederland

Meeuwenstraat 24
7574 BP Oldenzaal

West-Nederland

Wikke 22
1273 BV Huizen

Contact

M 06-532 174 14
Contactformulier
KvK: 32119724