Artikelen door Otto van Steennis

, ,

2013 – november: EKA’s worden SBA’s

Tot nu toe is het gebruikelijk dat wij als intermediair over de schouder van de klant kunnen meekijken via E.K.A’s (Elektronische Kopie Aanslagen), kopieën dus van al uw aanslagen welke digitaal aan ons verstuurd worden. Zo kunnen we gemakkelijk controle uitoefenen op de juistheid en de volledigheid hiervan. En tijdig ingrijpen als dat nodig is. […]

, , ,

2013 – augustus: Modernisering Ziektewet

De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) is op 1 januari 2013 ingegaan. Voor met name werkgevers die veel werknemers in dienst hebben met een tijdelijk contract kan dit verstrekkende gevolgen hebben. De nieuwe wet bepaalt dat werkgevers meer premie moeten betalen op het moment dat er meer ex-werknemers in de ziektewet of WIA […]

, ,

2013 – juli: Wettelijke rente over heffingsrente

Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Gelderland omtrent het betalen van rente op heffingsrente, heeft de fiscus sprongcassatie aangevraagd bij de Hoge Raad. Uitspraak Vorige maand sprak de rechtbank in Gelderland een oordeel uit over de (heffings)rente die door de Belastingdienst betaald moet worden, indien er sprake is van te veel betaalde belasting. […]

,

2013 – juli: Kabinet: ondernemers krijgen meer ruimte om te investeren

Ondernemers kunnen van 1 juli 2013 tot het einde van dit jaar direct tot de helft van nieuwe bedrijfsinvesteringen afschrijven en van de belasting aftrekken. Regeling willekeurige afschrijving Op 28 juni 2013 heeft de ministerraad besloten om een tijdelijke regeling voor willekeurige afschrijving in te voeren voor de vennootschaps- en inkomstenbelasting. Met behulp van deze […]

, ,

2012 – oktober: Flex BV

Nieuw per 1 Okt 2012: De Flex-BV is dan toch eindelijk ingevoerd: ‘De flex-bv is flexibeler, maar niet eenvoudiger. Het nieuwe bv-recht biedt kansen en bedreigingen voor de mkb-ondernemer. De regelgeving van het bv-recht wordt versoepeld.’ ‘Bij oprichting van een bv hoeft niet langer € 18.000 te worden gestort en wordt geen bank- of accountantsverklaring […]

, ,

2011: Rekenregels voor Box 3

Nieuwe rekenregels voor Box 3 bij de aangifte IB (m.i.v. aangifte 2011) Uit oogpunt van vereenvoudiging is besloten om de gangbare berekening van het totaal vermogen en de totale schulden in Box 3 los te laten. Dit werd berekend als het gemiddelde van de waarden op 1 Jan en 31 Dec. Dit gemiddelde geldt niet […]

Admission administratie & advies b.v.

Tevens h.o.d.n. Adminservice

Oost-Nederland

Meeuwenstraat 24
7574 BP Oldenzaal

West-Nederland

Wikke 22
1273 BV Huizen

Contact

M 06-532 174 14
Contactformulier
KvK: 32119724