De werkkostenregeling zal per 1-1-2015 zijn intrede doen. Deze regeling vervangt de oude regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. De nieuwe regeling klinkt simpel, maar is in toenemende
mate alweer complex aan het worden. We moeten anders gaan denken voor een goed begrip.

Zo is een compleet nieuw en zeer ruim loonbegrip ontstaan. Alles wat genoten wordt van de werkgever uit hoofde van de dienstbetrekking is nu loon, tenzij de vergoeding of verstrekking onder te brengen is in één van de volgende componenten:
1) Buiten de WKR geplaatste vergoedingen (zoals de auto van de zaak).
2) Voordelen buiten de dienstbetrekking (gegeven uit wellevendheid en niet a.g.v. de dienstbetrekking). Het gaat hier om kleine attenties van maximaal EUR 25, niet in de vorm van geld of waardebon.
3) Vergoedingen voor intermediaire kosten (door werknemer voorgeschoten kosten, zoals bijvoorbeeld voor de auto van de zaak, voor de fles wijn als attentie van de werkgever aan de klant, het zakelijk etentje). Maar ook de kosten voor de telefoon van de zaak, de laptop EN de iPad van de zaak, mits is voldaan aan het “noodzakelijkheidscriterium” (oordeel werkgever).
4) Vrijgesteld loon, zoals vrijgestelde aanspraken of vergoeding wegens schade of verlies van persoonlijke zaken.
5) Verstrekkingen waarvoor de werknemer een eigen bijdrage betaalt. Zoals de bedrijfskantine, waar de werknemer onbelast kan genieten van zijn lunch als hij daar zelf tenminste het normbedrag van EUR 3,15 voor betaalt.
6) “Gerichte vrijstellingen” (zoals de EUR 0,19 per zakelijke kilometer, verschillende kosten t.b.v. zakelijke verblijfskosten, studiekosten, maaltijden a.g.v. overwerk). Controleer het limitatieve overzicht.
7) “Nihilwaarderingen”, zoals voor de voorzieningen op de werkplek zelf, parkeren, feestjes, borrels, bedrijfsfitness, consumpties buiten de maaltijden om. De werkplek is daar waar de werkgever ARBO-verantwoordelijkheid heeft.

Is er een vergoeding of verstrekking die niet onder te brengen is in één de voorgaande categorieën dan is er een keuze:
– er is sprake van loon op de loonstrook en daarbij behorende afrekening LH
– of er is eindheffingsloon onder de zg. Vrije Ruimte van 1,2% van het totaal fiscaal inkomen. Komt u daarboven dan dient u over het meedere 80% eindheffing te betalen!

Attentie
De waarde van de vergoedingen en verstrekkingen zoals u deze in de vrije ruimte boekt is INCL. BTW.
Dit betekent een aanpassing in de gebruikelijke wijze van boeken!

Begrip waarde Loon in Natura verandert ook: niet langer is de besparingswaarde relevant. De nieuw te hanteren waarde wordt de faktuurwaarde incl. BTW (of indien deze niet aanwezig is: de waarde in het economisch verkeer incl. BTW).

Lichtpuntjes
Er is een zg. Concernregeling. Indien er sprake is van een belang van ten minste 95% in een andere onderneming mag de vrije ruimte worden getotaliseerd over de gezamenlijke fiscale loonsom. Af te rekenen via het bedrijf met de hoogste fiscale loonsom.

Een bonus is eigenlijk geen vergoeding of verstrekking. Tot EUR 2.400 p.p. per jaar zou deze echter toch (mits er Vrije Ruimte over is) daaronder gebracht kunnen worden.

Een vaste kostenvergoeding mag niet meer onbelast. Er dient te worden aangegeven welke bedragen voor welke onderdelen daarin worden gegeven. Alleen als er naar aard en omvang is onderbouwd, d.w.z. gedurende 3 maanden lang gemeten is of de vaste kosten componenten ook daadwerkelijk worden uitgegeven, kan dit nog. Overschrijdingen op de ene post kunnen bovendien niet meer worden gecompenseerd t.o. overschotten op een andere post.
Wellicht is de kostenvergoeding ook echter niet meer nodig als de kostenposten ondergebracht kunnen worden in één van de bovengenoemde componenten waardoor de WKR geen toepassing vindt: Check dit!

Er zal in de komende tijd vermoedelijk nog e.e.a. aangepast gaan worden, waarna de WKR de status van wettelijke verplichting krijgt. We houden u op de hoogte!

Heeft u vragen over welke invloed dit op uw situatie heeft? Neem dan contact met ons op.

Admission administratie & advies b.v.

Tevens h.o.d.n. Adminservice

Oost-Nederland

Meeuwenstraat 24
7574 BP Oldenzaal

West-Nederland

Wikke 22
1273 BV Huizen

Contact

M 06-532 174 14
Contactformulier
KvK: 32119724