Naast de WKR voor werknemers kan de vraag gesteld worden of en zo ja hoe, deze regeling de ZP / ZZP’er raakt. Hier blijkt echter weinig invloed. Bij de eenmanszaken e.d. kan er dus nog steeds sprake zijn van gemengde kosten. Hierdoor wordt een privé element aanwezig geacht en kunnen bepaalde kosten maar voor 73,5 % fiscaal in aftrek worden gebracht (denk aan reis/verblijfkosten, representatiekosten, e.d.). Bij werknemers is dit binnen de WKR niet zo. Maar hoe zit het dan met de DGA van de BV ? Deze is tenslotte eigenaar zowel als werknemer. We moeten er, sinds de invoering van de WKR daarom rekening mee houden, dat de onderlinge verschillen tussen de eenmanszaak en de BV-vorm hier versterkt worden. Concreet betekent dit dat als een DGA bijv. onderweg een hapje en een drankje nuttigt dit niet beperkt is v.w.b. de aftrek, waar dit bij de ZP / ZZP’er wel het geval blijft. Hetzelfde geldt voor lunches en diners samen met klanten. Hetgeen dan bij de ZP / ZZP’er op Representatiekosten 73,5% fiscale aftrekbaar te boeken is.