Tot nu toe is het gebruikelijk dat wij als intermediair over de schouder van de klant kunnen meekijken via E.K.A’s (Elektronische Kopie Aanslagen), kopieën dus van al uw aanslagen welke digitaal aan ons verstuurd worden. Zo kunnen we gemakkelijk controle uitoefenen op de juistheid en de volledigheid hiervan. En tijdig ingrijpen als dat nodig is. Met de komst van nieuwe standaarden bij de BD is ook een opvolger gekomen voor de EKA, dit is de SBA (Service Berichten Aanslagen). Wij beschikken inmiddels over het PKI Overheid Certificaat voor veilige communicatie met de BD en kunnen daarom ook SBA’s gaan ontvangen. Maar daar zijn wel weer aparte machtigingen voor nodig.

Deze machtigingen worden door de BD verstrekt op aanvraag per klant / per jaar / per belastingmiddel (IB, VpB etc). Voor 2012 en 2013 hebben wij al deze verzoeken inmiddels elektronisch gedaan. De klant krijgt hier een melding van ter informatie (via Logius, de beheerder). Hij hoeft hier niets mee te doen (stuurt de klant het bericht toch terug dan wordt de machtiging juist geblokkeerd).

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen.

Admission administratie & advies b.v.

Tevens h.o.d.n. Adminservice

Oost-Nederland

Meeuwenstraat 24
7574 BP Oldenzaal

West-Nederland

Wikke 22
1273 BV Huizen

Contact

M 06-532 174 14
Contactformulier
KvK: 32119724