EDM-boete: Inmiddels is bekend hoe hoog deze zal zijn, indien niet (op tijd) een EDM wordt gedaan t.b.v. nieuw personeel. Deze zal maximaal € 1.134 zijn en in eerste instantie € 113.

Het tarief VpB wordt verder verlaagd. Over de eerste € 25.000 winst zal 20% belasting worden geheven, over winst van € 25.000 tot € 60.000 geldt 23,5%. Vanaf een winst van € 60.001 zal het tarief 25,5% zijn.

Indien u meerdere B.V.’s heeft verdient het aanbeveling te onderzoeken of u wellicht beter géén gebruik kunt maken van een fiscale eenheid voor de VpB. Er is dan immers per B.V. een forse “tariefopstap”.

Ook overige MKB-ondernemers worden niet overgeslagen. Er is een zg. MKB-winstvrijstelling voor die IB-ondernemers die aan het urencriterium voldoen en tevens winst maken. Over 10% van de winst (na ondernemersaftrek) hoeft dan géén belasting meer te worden betaald. Het toptarief in de IB van 52% daalt hierdoor naar ca. 47%.

De Verliesverrekening zal zowel in de IB als de VpB echter beperkt worden. Voor de VpB zal voortaan nog één jaar achterwaartse verrekening mogelijk zijn. Voor Box 1 IB zal de termijn van drie jaar blijven bestaan.

Verrekening van verliezen met toekomstige winsten wordt zowel voor IB als VpB beperkt tot 9 jaar (was: onbeperkt).

De afschrijving op gebouwen wordt beperkt, afhankelijk van het gebruik ervan. De term “bodemwaarde” wordt ingevoerd:

Indien het onroerend goed dienst doet als bedrijfsmiddel is afschrijving mogelijk tot de bodemwaarde = 50% van de WOZ-waarde.

Indien het onroerend goed dienst doet als beleggingspand kan tot de bodemwaarde = WOZ-waarde worden afgeschreven.

Afschrijving tot feitelijk lagere bedrijfswaarde blijft overigens wel mogelijk.

De afschrijving op goodwill wordt gesteld op minimaal 10 jaar of zelfs langer indien de goodwill langer zijn vruchten afwerpt. Afwaardering van goodwill naar lagere bedrijfswaarde blijft ook hier mogelijk

Op bijv. auto’s, inventaris, computers, e.d. mag per jaar niet meer dan 20% van de kostprijs afgeschreven gaan worden. Kennelijk neemt men een minimale duur van 5 jaar als standaard. In een aantal gevallen zal dus herrekening nodig zijn.

Deelnemingsvrijstelling? Er komt een harde grens van 5%. Beneden de 5% kan er geen sprake meer zijn van een deelneming.

Verkoopkosten van een deelneming. Deze kosten van advocaten, adviseurs, notarissen e.d., nodig om de deelneming te kunnen verkopen, zijn niet langer aftrekbaar van de winst. Voor aankoopkosten was dat al zo.

Dividendbelasting: de bronheffing wordt verlaagd van 25% naar 15%. Voor aanmerkelijk-belanghouders (Box 2) blijft het totale tarief overigens 25%. D.w.z. dat er bij dividend-uitkering nog 10% moet worden nabetaald op de aangifte IB.

Tarief Box 2: zakt (alleen in 2007) van 25% naar 22%. Reden: de DGA betaalt nog steeds 6,5% voor de Zorgverzekering. De IB-ondernemer echter 4,4%. Vanaf 2008 gaat dit lage percentage ook voor de DGA gelden. Vandaar één jaar compensatie.

Er is tevens een wetsvoorstel “Paarse Krokodil” gelanceerd, waardoor diverse vereenvoudigingen en verminderingen van administratieve lasten wordt nagestreefd (loonbelasting-aspecten).

Eerdere wijzigingen:

Wetswijzigingen inzake overbruggingspensioen:

Waar tot voor kort een fiscaal aftrekare opbouw kon plaatsvinden van een overbruggingspensioen of -lijfrente, zal dit vanaf 1-1-2006 niet meer lukken.

Wat kunt u als ondernemer nog doen om eerder te stoppen met werken?

Het is nog wel mogelijk om de pensioendatum te vervroegen, bijv. naar 60 jaar. Zolang de aanspraken daarna maar levenslang uitgekeerd worden.

U kunt op elk moment een lijfrente kopen met de opbrengst van uw onderneming.

V. z. u een stamrecht heeft kunt u deze voor de 65-jarige leeftijd in laten gaan. U kunt in privé hiervoor blijven sparen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Admission administratie & advies b.v.

Tevens h.o.d.n. Adminservice

Oost-Nederland

Meeuwenstraat 24
7574 BP Oldenzaal

West-Nederland

Wikke 22
1273 BV Huizen

Contact

M 06-532 174 14
Contactformulier
KvK: 32119724