Nieuw per 1 Okt 2012: De Flex-BV is dan toch eindelijk ingevoerd:

‘De flex-bv is flexibeler, maar niet eenvoudiger. Het nieuwe bv-recht biedt kansen en bedreigingen voor de mkb-ondernemer. De regelgeving van het bv-recht wordt versoepeld.’

‘Bij oprichting van een bv hoeft niet langer € 18.000 te worden gestort en wordt geen bank- of accountantsverklaring meer verlangd. De oproepingstermijn voor de algemene vergadering wordt verkort en aandeelhoudersbesluiten kunnen eenvoudiger buiten vergadering worden genomen. Afspraken tussen aandeelhouders onderling kunnen statutair worden vastgelegd en zijn zodoende afdwingbaar. De blokkeringsregeling, die ervoor zorgt dat een aandeelhouder niet vrij zijn aandelen mag overdragen, is niet langer verplicht. Zelfs winstrechtloze of stemrechtloze aandelen zijn toegestaan.’

‘De wet biedt echter wel bescherming aan schuldeisers van de bv. Het bestuur moet toestemming geven voordat dividend of kapitaal mag worden uitgekeerd en moet deze toestemming weigeren als men weet of behoort te weten dat daardoor de bv niet langer aan haar opeisbare schulden kan voldoen. Dat is een open norm. Schat men de situatie verkeerd in, dan zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag van het tekort dat door de uitkering is ontstaan. Dat kan bestuurders huiverig maken.’

‘De wet heeft onmiddellijke werking, ook voor bestaande bv’s. Wil men volledig van de nieuwe wet profiteren, dan zullen bestaande statuten moeten worden aangepast. Daarbij kunnen vetorechten of instemmingsrechten van aandeelhouders gelden. Een onafhankelijke adviseur is daarbij noodzakelijk; de notaris is daarvoor de aangewezen persoon.’

Een reactie van een mede-ondernemer:

‘Een belangrijke wijziging is dat je als bestuurder of aandeelhouder zeggenschap kunt hebben zonder economisch belang en omgekeerd. Dat is een mogelijkheid die in diverse situaties van pas komt, bijvoorbeeld bij een bedrijfsoverdracht. Een ander belangrijk punt is dat het bestuur voortaan toestemming moet geven aan aandeelhouders die dividend willen onttrekken aan de vennootschap. Dit betekent dat aandeelhouders en bestuurders meer met elkaar zullen overleggen en dat meer dan voorheen rekening wordt gehouden met de positie van crediteuren.’

Wat vindt het notariaat ?:

‘De invoering van de flexibele bv per 1 oktober biedt ondernemers veel meer juridische mogelijkheden dan vroeger. Hoewel tot nu toe de nadruk vaak ligt op het vervallen van de kapitaalseis van €18.000 en het vervallen van de bijbehorende bankverklaring, is het grote voordeel van de nieuwe wetgeving toch vooral het juridische maatwerk dat nu mogelijk is. Vooral van belang voor ondernemers met een bv in de toekomst.’

‘Minstens zo belangrijk is de nieuwe wetgeving voor bestaande bv’s. Vooral in de statuten kunnen verwijzingen staan naar de wet die door de wetswijziging niet meer kloppen. Ook de aansprakelijkheid van bestuurders is zodanig gewijzigd dat dga’s er goed aan doen om zich over hun huidige juridische situatie grondig voor te laten lichten door hun notaris. Ondernemers kunnen dit najaar hun statuten gratis laten scannen bij een groot aantal notariskantoren.’

ontleend aan Fin Dagblad ©

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Admission administratie & advies b.v.

Tevens h.o.d.n. Adminservice

Oost-Nederland

Meeuwenstraat 24
7574 BP Oldenzaal

West-Nederland

Wikke 22
1273 BV Huizen

Contact

M 06-532 174 14
Contactformulier
KvK: 32119724