Het Belastingplan is op een aantal punten gewijzigd sinds de indiening op Prinsjesdag, na de vorming van het kabinet Rutte-Asscher. Zo is het wetsvoorstel herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer ingetrokken. De assurantiebelasting wordt verhoogd naar 21%. Het vitaliteitssparen wordt niet ingevoerd. Gespaarde levenslooptegoeden vallen eerder vrij. Eenmalig kan komend jaar het hele tegoed fiscaal voordelig worden opgenomen. Beloningen van assurantietussenpersonen zijn niet langer aftrekbaar. Bonafide ondernemers krijgen de mogelijkheid vier maanden uitstel van betaling aan te vragen voor openstaande belastingschulden tot een bedrag van € 20.000.

Uitstel van betaling voor ondernemers
In 2013 kunt u uitstel van betaling krijgen voor de BTW, loonbelasting en vennootschapsbelasting. U bent wel verplicht wettelijke rente te betalen over de uitstelperiode van (maximaal) vier maanden.

De financiële crisis zorgt ervoor dat veel mkb-ondernemingen moeite hebben met het betalen van de belastingen. Veel ondernemingen kunnen maar moeilijk aan voldoende financiële middelen komen om alle rekeningen en belastingen te betalen. Staatssecretaris Weekers wilde deze ondernemingen tegemoet komen. In het Belastingplan 2013 wordt dan ook een voorstel voor uitstel van betaling van BTW, loonbelasting en vennootschapsbelasting opgenomen.

Admission administratie & advies b.v.

Tevens h.o.d.n. Adminservice

Oost-Nederland

Meeuwenstraat 24
7574 BP Oldenzaal

West-Nederland

Wikke 22
1273 BV Huizen

Contact

M 06-532 174 14
Contactformulier
KvK: 32119724