Op Prinsjesdag is de Miljoenennota en Rijksbegroting gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Hieronder staan de voorgestelde maatregelen.

Maatregelen voor ondernemers

Minder marge in gebruikelijk loon: Wanneer de inspecteur aannemelijk maakt dat het zakelijk loon voor de werkzaamheden van een DGA meer bedraagt dan het minimum in 2014 en 2015 (€44.000), dan mag hij een hoger gebruikelijk loon overwegen. De inspecteur mag dit loon momenteel vaststellen op basis van het loon van de werknemer met het hoogste loon of, als dat hoger ligt, op basis van 70% van het loon van de werknemer in soortgelijke omstandigheden. Dit wordt fiscaal verruimd naar 75% van dit loon behorend bij de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Minder concurrentie van overheid: Het voorstel voor de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen moet de oneerlijke concurrentie tussen private en overheidsondernemingen verminderen. Nu zijn laatstgenoemde vrijgesteld van vennootschapsbelasting en de bedoeling is dat dit verandert. De wet gaat per januari 2016 in.

Tot 1 juli 2015 6% BTW op renovatie: Deze regeling zou tot 2015 van toepassing zijn, maar wordt verlengd tot 1 juli 2015 en geldt alleen voor arbeid.

Maatregelen voor de werkgever

Levensloop: Vanaf januari 2012 is deze voor nieuwe gevallen afgeschaft. Mensen kunnen in 2015 hun tegoed net als in 2013 opnieuw opnemen, waarbij ze slechts over 80% belasting hoeven te betalen. Deze regeling vervalt op 1 januari 2016.

WKR verplicht per 2015: Vanaf 2015 is elke werkgever verplicht de WKR (werkkostenregeling) toe te passen. De vrije ruimte wordt 1,2% (in 2014 nog 1,5%). Dit is ter compensatie van andere aanpassingen in 2015 (noodzakelijkheidscriterium en vrijstelling voor korting op branche-eigen producten).

Invoering noodzakelijkheidscriterium: In 2015 zijn een aantal zaken vrijgesteld onder de WKR, mits voldaan wordt aan het noodzakelijkheidscriterium. Deze norm gaat ervan uit dat wat een werkgever aan voorzieningen als noodzakelijk ziet voor de bedrijfsvoering, dit aan de werknemer verstrekt kan worden zonder dat dit als loon aangemerkt moet worden (voorlopig alleen gereedschappen, computers en andere mobiele communicatiemiddelen).

Maatregelen voor de auto

Geen taxatierapport meer bij import auto: Er mag vanaf 2015 geen taxatierapport meer worden gebruikt voor de waardebepaling van een geïmporteerde auto. Dit mag alleen nog voor zwaar beschadigde en zeldzame voertuigen die niet voorkomen op koerslijsten. Bij een geïmporteerde auto wordt het BPM-bedrag vanaf 2015 vastgesteld door de forfaitaire tabel of een koerslijst.

Maatregelen voor de financiële planning

Rente op restschuld 15 jaar aftrekbaar: De maximale periode voor aftrek van rente en kosten op restschulden gaat vanaf 1 januari 2015 van 10 naar 15 jaar. Dit zorgt voor lagere maandlasten voor het oude huis en maakt een aankoop van een nieuw huis mogelijk. De dubbele renteaftrek blijft mogelijk. Mensen die zowel een nieuwe als oude woning hebben kunnen onder voorwaarden de hypotheekrente van beide huizen blijven aftrekken gedurende drie (in plaats van twee) jaar bij een leegstaande voormalige eigen woning die te koop staat of leegstaande toekomstige eigen woning.

Overige maatregelen

Herziening belastingstelsel: Het kabinet wil een hernieuwd belastingstelsel dat de werkgelegenheid en economische groei bevordert. De bedoeling is 100.000 banen te creëren door de lasten op arbeid te verlichten met 15 miljard Euro. Ook moeten belastingen en toeslagen worden vereenvoudigd.

Concrete maatregelen die Dijsselbloem vanaf 2016 willen invoeren: de aanslaggrenzen verhogen, het gedeeltelijk uit de loonbelasting halen van DGA’s, het schrappen van de middelingsregeling en het vergemakkelijken van pensioen in eigen beheer. Ook onderzoekt hij nu of de integratie van de WBSO en RDA haalbaar is en wilt een verlaging van de vennootschapsbelasting.

Heeft u algemene of vragen over uw specifieke situatie en de effecten daarop? Neem dan contact met ons op.

Admission administratie & advies b.v.

Tevens h.o.d.n. Adminservice

Oost-Nederland

Meeuwenstraat 24
7574 BP Oldenzaal

West-Nederland

Wikke 22
1273 BV Huizen

Contact

M 06-532 174 14
Contactformulier
KvK: 32119724