Nieuwe rekenregels voor Box 3 bij de aangifte IB (m.i.v. aangifte 2011)

Uit oogpunt van vereenvoudiging is besloten om de gangbare berekening van het totaal vermogen en de totale schulden in Box 3 los te laten. Dit werd berekend als het gemiddelde van de waarden op 1 Jan en 31 Dec. Dit gemiddelde geldt niet meer. Voor de aangifte 2011 zal de waarde per 1 Januari 2011 alleen nog gelden.

De gevolgen van bijv. een erfenis of ander verkregen vermogen in de loop van een jaar zijn dan als volgt:
Een verkrijging van vermogen aan het begin van het jaar zal relatief voordelig zijn bij de verkrijger omdat deze daar in dat jaar geen box 3-heffing over verschuldigd zal zijn. Daar staat tegenover dat bijv. bij een erflater geen tijdsevenredige heffing meer plaatsvindt. Deze persoon zal dus worden aangeslagen alsof hij het gehele jaar de beschikking had over zijn vermogen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Admission administratie & advies b.v.

Tevens h.o.d.n. Adminservice

Oost-Nederland

Meeuwenstraat 24
7574 BP Oldenzaal

West-Nederland

Wikke 22
1273 BV Huizen

Contact

M 06-532 174 14
Contactformulier
KvK: 32119724