Met ingang van 2008 zijn de standaardpremie voor uw Zorgverzekering en de inkomensafhankelijke premie ZvW niet meer aftrekbaar. Alleen nog de premie voor uw aanvullende verzekering. Wel gaat de drempel omlaag van 11.5% naar 1.65% van het inkomen. In 2009 wordt de gehele aftrek van ziektekosten geschrapt, dus incl. de kosten van ziekte, invaliditeit en bevalling. Vergoedingen en verstrekkingen hiervoor zijn vanaf die datum belast loon!

De auto-bijtelling gaat in 2008 van 22% naar 25%. Alleen een (heel erg) zuinige auto kan soelaas bieden. De bijtelling gaat dan naar 14%. U moet dan wel in een auto rijden die per km minder dan 110 gram CO2 (benzine) of 95 gram CO2 (diesel) uitstoot. Deze norm wordt slechts in een klein aantal gevallen gehaald.

Aftopping pensioenopbouw: M.i.v. 2009 kunt u alleen nog fiscaal gefacilieerd pensioen opbouwen over een pensioengevend loon van € 185.000 bij een fulltime dienstverband. Als dit u dreigt te overkomen, dien dan vóór 1-1-09 een zg. “splitsingsverzoek” in bij de fiscus. Uw pensioenregeling wordt dan fiscaal opgeknipt in een deel met en een deel zonder fiscale faciliëring. Doet u dit niet, dan moet u op 1-1-09 de waarde van uw pensioenaanspraak tot het belaste loon gaan rekenen!

De verhoging van het hoge BTW-tarief (van 19% naar 20%) wordt nog even uitgesteld. Het zou de toch al niet lage inflatie alleen maar weer aanwakkeren. Minister Bos denkt een alternatieve financiering gevonden te hebben uit “meevallers”. Goed nieuws.

Het einde van de inhoudingsplicht voor de LH bij DGA’s (voorzien in 2008) was een jaar uitgesteld naar 2009. Gebleken is dat ook deze datum niet wordt gehaald. Er ontstaan allerlei ongewenste effecten voor de DGA (zoals t.a.v. pensioen en aftrek subsidie S&O). Het lijkt overigens ook mooier dan het is: immers er komt een volledige schatting en een voorlopige aangifte IB voor in de plaats. Er moet dus in elk geval betaald worden. Bovendien wil niemand zonder een (fiscale) loonopgave achteraf, dus de salarisadministratie voor de DGA zal gewoon dienst blijven doen zo is de algemene verwachting.

In plaats daarvan heeft Staatssecretaris de Jager “andere vereenvoudigingen” aangekondigd. We zullen ook dit kritisch blijven volgen.

Gebruikelijk Loon DGA’s: Dit wordt in 2008 verhoogd tot € 40.000 (was in 2007 € 39.000). Het betreft hier het fulltime minimum-DGA-loon. Dit bedrag is inclusief de evt. auto-bijtelling en de vergoeding van de ZvW-premie.

Admission administratie & advies b.v.

Tevens h.o.d.n. Adminservice

Oost-Nederland

Meeuwenstraat 24
7574 BP Oldenzaal

West-Nederland

Wikke 22
1273 BV Huizen

Contact

M 06-532 174 14
Contactformulier
KvK: 32119724