Er zijn per 1-1-2014 verschillende wijzigingen voor kleine / middelgrote / grote rechtspersonen. Er komen nieuwe vormen van deponering. Dat heeft effecten voor vrijwel alle bedrijven.
Veel ondernemingen zijn v.w.b. de KvK “klein”. Dit geldt als de jaarrekening twee jaar lang voldoet aan minimaal twee van onderstaande eisen:
1) Activa < € 4,4 miljoen 2) Netto omzet < € 8,8 miljoen en 3) Gem aantal werknemers < 50.
Een “kleine” rechtspersoon publiceert: 1) de verkorte Balans en 2) een beperkte toelichting.

Vanaf boekjaar 2016 is het verplicht deze publikatie-jaarrekeningen digitaal aan te leveren. De mogelijkheden zijn dan:
– Optie 1. Online service ‘zelf deponeren jaarrekening’. U vult zelf de gegevens van de jaarrekening in. Dat kunt u vanaf medio februari 2014 doen. Zie hiervoor deze link.
– Optie 2. SBR; een aanlevermethode om financiële gegevens te verzenden. De Belastingdienst, CBS en div. banken gebruiken dit al. Zie hiervoor deze link.
– Optie 3. Per post. Dit is mogelijk tot en met boekjaar 2015. Te Adresseren aan:
Kamer van Koophandel Team Deponeringen, Postbus 106, 3440 AC Woerden
– Optie 4. Per e-mail alleen mogelijk in eerste kwartaal 2014 door de jaarrekening te sturen naar bijzondere.deponeringen@kvk.nl Voor intermediairs is dit geen mogelijkheid.

Heeft u over bovenstaande vragen? Neem dan contact met ons op.

Bron: www.kvk.nl

Admission administratie & advies b.v.

Tevens h.o.d.n. Adminservice

Oost-Nederland

Meeuwenstraat 24
7574 BP Oldenzaal

West-Nederland

Wikke 22
1273 BV Huizen

Contact

M 06-532 174 14
Contactformulier
KvK: 32119724