Meer kennis bij Admission

Een goede administratie voeren omvat veel meer dan alleen de boekhouding bijhouden en de periodieke aangiftes verzorgen.Wie behartigt uw belangen bij vragen van de belastingdienst, het maken van een businessplan, hypotheekprognoses of cash planningen? Staat u er wel eens bij stil? De jaarrekening, zowel commercieel als fiscaal, is van meer betekenis voor het inzicht in uw bedrijf. Net als bedrijfseconomisch en fiscaal advies van iemand die u en uw onderneming door en door kent. Een partner als Admission verzorgt al deze zaken, en veel meer. Denk aan het periodiek uitstel aanvragen, waarbij u het voordeel heeft dat de regelingen voor intermediairs veel ruimer zijn. Admission heeft ruime ervaring in het afhandelen van vragen van de Belastingdienst en bezwaarschriften. Google helpt u hier niet veel verder mee, de juiste sparringpartner wel !

Zorgeloos overstappen naar Admission

Heeft u behoefte aan meer advies of ondersteuning, maar ziet u op tegen overstappen? Dan helpen wij u daar graag mee, elk moment van het jaar. In goed overleg zetten we de nieuwe situatie op en werken de oude bij. Veelal tegen sterk gereduceerde kosten, zodat u dat jaar niet met dubbele lasten komt te zitten. Bel of e-mail ons vandaag nog voor een intakegesprek.

Bespaar door een betere administratie bij Admission

Uit een onafhankelijk onderzoek van Myler bleek dat ZZP’ers gemiddeld 7 uur per maand (84 uur per jaar) aan hun administratie besteden. Bij een uurtarief van € 60,- kost het voeren van de administratie een ZZP’er gemiddeld dus al gauw € 5.000 per jaar.

Veel mensen met een eenmanszaak / ZZP’ers doen hun administratie zelf, omdat ze zich er verantwoordelijk voor voelen en denken goedkoper uit te zijn. Het tegengestelde is waar. Vaak is het juist veel voordeliger om je administratie uit te besteden. Immers, bij veel administratiekantoren kost dit gemiddeld een kwart van dit bedrag, terwijl het hun specialisme is. Het argument dat de ZZP’er dit in zijn vrije tijd doet gaat niet op: Het gaat om zakelijke activiteiten, die uitgevoerd worden naast zijn eigenlijke werk.

Admission Administratie & Advies neemt de financiële administratie van ZZP’ers volledig uit handen al voor minder dan € 1.500,- per jaar. Dat is dus stukken voordeliger en het zorgt bovendien voor meer tijd voor andere zaken, zoals netwerken en acquisitie.

Wilt u uw administratie uitbesteden aan Admission? Neem dan contact met ons op.

Top 10 misvattingen en valkuilen bij de administratie

Herkenbare misvattingen vindt u niet?

 1. Ervan uitgaan dat het inschakelen van een goede administratieve en fiscale intermediair u geld zou kosten. Het levert u vaak meer op, waarbij u ook nog een trouwe ruggensteun heeft op dit gebied.
 2. De hype van het online boekhouden: Door via internet te gaan boekhouden wordt het nog niet makkelijker.
 3. Denken dat boekhouden zonder productie van een jaarrekening ook wel voldoende is.
 4. Goedbedoelde administratieve of fiscale raad van collega’s zijn niet zonder meer ook op u van toepassing.
 5. Goedkoop op korte termijn kan erg duur uitpakken voor de langere termijn: Let niet op de prijs alleen.
 6. Niet weten van welke regelingen u als ondernemer allemaal kunt profiteren of deze verkeerd toepassen.
 7. Vaak worden ze vergeten: pas de BTW suppletie en de K.O.R. toe.
 8. Wist u dat het m.n. bij de kleine zelfstandige ook bij grotere winsten mogelijk is buiten de fiscale heffing te blijven?
 9. Winst is niet synoniem met cash, ook al wordt dat veel gedacht. Maak ook een goede cashplanning.
 10. Als zelfstandige de opbouw van uw pensioen vergeten: Gebruik de oudedagsreserve voor ondernemers.
14 dingen die succes volle ondernemers dagelijks doen
 • Focussen op minuten, niet op uren: geen half uur of uur per keer in de agenda. Elke dag heeft 1440 minuten. Er is niets kostbaarder dan tijd. Geld kun je verliezen maar weer terugverdienen, tijd niet.
 • Focus op één ding tegelijk: Als ze twee uur aan het werk gaan, hebben ze hun belangrijkste taken en focussen alleen daarop. Geen interrupties.
 • Geen to-do-lijstjes: In minder dan de helft van de gevallen blijken deze nl. te worden afgemaakt. Taken die blijven liggen leiden tot onnodige stress. Taken die niet voltooid zijn blijven in het hoofd zitten totdat ze klaar zijn. Succesvolle mensen zetten alles in hun agenda en leven daarnaar.
 • Geen uitstelgedrag: De toekomst is onzeker. Dat geeft inconsistent gedrag. Acties kunnen gaan afwijken van de bedoelingen van een week eerder. Succesvolle mensen anticiperen op de toekomst en bedenken hoe ze dit kunnen voorkomen. Ze weten waar hier de belangrijke valkuilen liggen en handelen daarnaar. Kleine taken kunnen ook meteen worden gedaan. Weg is weg.
 • Ze zijn voor het diner thuis: Er is altijd meer dan ze kunnen doen. Bezig blijven is geen optie. Balans en afwisseling met familie, sport en hobby wel.
 • Ze gebruiken een notebook: Richard Branson heeft bij herhaling gezegd dat hij Virgin niet zo groot had kunnen maken zonder de producten van zijn vrije geest gelijk vast te leggen
 • Ze lezen e-mail maar één of twee keer per dag: En reageren niet op elke piep van hun smartphone.
 • Ze proberen koste wat kost meetings te vermijden: Het zijn meedogenloze tijddoders. Als er dan toch een meeting moet zijn, houden ze deze kort en to-the-point.
 • Ze zeggen vaak “nee”: Erg succesvolle mensen zeggen vaak “nee” en gebruiken mede daardoor de 1440 beschikbare minuten per dag optimaal.
 • Ze volgen de 80/20 regel: Volgens dit zg. Pareto-principe komen 80% van de resultaten voort uit 20% van de inspanningen. Ze weten welke inspanningen het meest productief zijn.
 • Ze delegeren bijna alles: Ze vragen niet hoe zij een taak het beste kunnen doen, maar hoe deze taak het best kan worden volbracht. Ze halen er alles uit, hebben geen controle issues en proberen de “ik” weg te laten. Ze weten dat goed, goed genoeg is.
 • Ze raken dingen maar één keer aan: Niet een rekening beoordelen en later gaan betalen. Niet een e-mail lezen en denken: dat komt later wel. Het reduceert stress en geeft tijdwinst.
 • Ze hebben een constante ochtendroutine: De grootste ondernemers hebben de meest vaste ochtendrituelen.
 • Energie is alles: Je kunt niet meer minuten in een dag stoppen, maar wel meer energie in de dag om aandacht, focus en productiviteit te verhogen. Ze slaan geen maaltijd of slaap over, maar zien dit meer als nuttige brandstof.

Bron: Entrepreneur.com

Admission nummer 7 van Nederland

De Top-10 beste zzp-administratiekantoren van Nederland in 2015 wordt gevormd door de volgende administratie-, accountants- en boekhoudkantoren:

1. Grever Administraties
2. Romkema Online Administratie
3. Administratiekantoor De Poolleeuw
4. Valentijn & Volwater Administratie- en Adviesbureau
5. EasyZZP
6. Administratiekantoor E. Klijn
7. Admission Administratie & Advies
8. ZZP Administratiekantoor
9. De Vlieger Administraties
10. AdFinQ

Deze verkiezing is uitgevoerd door ZZP Barometer en een initiatief van onder andere BNR Nieuwsradio voor het jaar 2014/2015.

Uit een onafhankelijk onderzoek van Myler bleek dat ZZP’ers gemiddeld 7 uur per maand (84 uur per jaar) aan hun administratie besteden.
Bij een uurtarief van € 60,- kost het voeren van de administratie een ZZP’er gemiddeld dus al gauw € 5.000 per jaar.

Veel mensen met een eenmanszaak / ZZP’ers doen hun administratie zelf, omdat ze zich er verantwoordelijk voor voelen en denken goedkoper uit te zijn. Het tegengestelde is waar. Vaak is het juist veel voordeliger om je administratie uit te besteden. Immers, bij veel administratiekantoren kost dit gemiddeld een kwart van dit bedrag, terwijl het hun specialisme is. Het argument dat de ZZP’er dit in zijn vrije tijd doet gaat niet op: Het gaat om zakelijke activiteiten, die uitgevoerd worden naast zijn eigenlijke werk.

Admission Administratie & Advies neemt de financiële administratie van ZZP’ers volledig uit handen al voor minder dan € 1.500,- per jaar. Dat is dus stukken voordeliger en het zorgt bovendien voor meer tijd voor andere zaken, zoals netwerken en acquisitie.

Wilt u uw administratie uitbesteden aan Admission? Neem dan contact met ons op.

2 februari j.l. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Op 1 mei 2016 wordt de VAR definitief afgeschaft en start de implementatiefase, welke doorloopt tot 1 mei 2017. Vanaf deze datum kunnen opdrachtgevers en -nemers gaan werken met de modelovereenkomsten. Deze worden juridisch getoetst door een onafhankelijk expertpanel.

Vooralsnog zal de Belastingdienst gedurende de aanvangsperiode alleen naheffingen en boetes opleggen wanneer de opdrachtgever helemaal niets aan de nieuwe werkwijze en/overeenkomst heeft gedaan.

Naast de VAR verdwijnt per direct de fictieve dienstbetrekking. Het is inmiddels niet meer zo duidelijk wat de reden was van deze fictie. Op de beloning voor de commissaris hoeven bedrijven geen loonbelasting meer in te houden en af te dragen.

Dit jaar kan een werkgever zijn werknemer onder de WKR (werkkostenregeling) een eindejaar bonus geven in de 1,2 % vrije ruimte. De bonus moet wel gebruikelijk zijn (niet meer dan 30% afwijkend dan gebruikelijk in dezelfde branche).  Is de bonus minder dan €2.400 dan keurt de Belastingdienst deze altijd goed.

Heeft u hier vragen over of wilt u advies/ondersteuning om bovenstaande te regelen? Neem dan contact met ons op.

Voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd gaat er een en ander veranderen. Zij worden binnenkort beter beschermd, zodat de behandeling van werknemers met een vast en werknemers met een tijdelijk contract straks meer gelijk is. In eerste instantie zouden de veranderingen ingaan per 1 juli 2014, maar recentelijk is de ingangsdatum verschoven naar 1 juli 2015.

Opvolging van tijdelijke contracten

Onder de huidige wetgeving kan je drie contracten voor bepaalde tijd krijgen. De totale periode van die contracten mag niet meer zijn dan drie jaar, dat heet een ketenregeling. Daarna moet een werkgever je een vast contract aanbieden. Onder de nieuwe wet blijft het mogelijk om drie keer een contract voor bepaalde tijd te krijgen, maar mag dat niet voor een periode langer dan twee jaar. Er blijft een mogelijkheid bestaan om van deze regeling af te wijken binnen een cao.
Daarnaast wordt het moeilijker om een werknemer kort uit te laten stromen om daarna opnieuw aan te nemen op basis van een tijdelijk contract. Nu is het zo dat de ketenregeling opnieuw gaat lopen als er drie maanden tussen twee contracten bij dezelfde werkgever hebben gezeten. Straks wordt dat minimaal 6 maanden.

Concurrentiebeding – proeftijd – opzegtermijn

Het concurrentiebeding in tijdelijke contracten verdwijnt, zodat werknemers makkelijker aan een nieuwe baan kunnen komen. Een werkgever kan dat straks alleen nog opnemen in een tijdelijk contract als hij in de overeenkomst in voldoende mate kan aantonen dat daar zwaarwegende redenen voor zijn (bedrijfs- of dienstbelangen), op voorwaarde dat de werknemer over bijzondere kennis of vaardigheden beschikt.

Nu is het nog zo dat werknemers met een tijdelijk contract met proeftijd hebben. In de nieuwe regeling mag er in een contract op basis van 6 maanden of korter geen proeftijd meer staan. En als een werkgever gezien kan worden als ‘opvolgend werkgever’, mag er helemaal geen proeftijd in het contract worden opgenomen, behalve als het om een heel andere functie gaat.

Daarnaast komt er een opzegtermijn voor tijdelijke contracten van minimaal zes maanden. De werkgever moet uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk laten weten of het contract verlengd wordt en onder welke voorwaarden dat gebeurt. Doet hij dat niet, dan eindigt het contract wel, maar moet hij de werknemer een vergoeding betalen gelijk aan het loon over de periode dat hij te laat heeft aangezegd.

Nulurencontracten

De nulurencontracten worden beperkt. Het is nu al zo dat werkgevers onder bepaalde omstandigheden een vast loon moeten betalen, maar van deze regel kon nog worden afgeweken binnen de cao. Die mogelijkheid wordt per 2015 in het algemeen ingeperkt en in de zorg nog specifieker.

Mrt – 2014: Geen pensioenpremies over bijtelling auto van de zaak

Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat het loonbegrip voor de fiscale inhoudingen en voor de werknemersverzekeringen gelijkgetrokken wordt. Meest opvallende verschil was de bijtelling voor de auto van de zaak, die wel met loonbelasting maar niet met premies belast werd. Dat verandert per 2013. De bijtelling telt dan mee voor de loonbelasting, maar ook voor de
premieheffing.
Vervolgens is de vraag of de auto dan ook meetelt voor de pensioenopbouw. Er zijn immers pensioenregelingen die voor de pensioenopbouw verwijzen naar het loon waarover premies werknemersverzekeringen worden betaald. Dat zou betekenen dat de bijtelling zou leiden tot hogere pensioenlasten.
Fiscaal is dit echter niet toegestaan. De bijtelling voor de auto van de zaak is hiervoor wettelijk uitgesloten. Dat betekent dat deze pensioenregelingen aangepast moeten worden.

Admission administratie & advies b.v.

Tevens h.o.d.n. Adminservice

Oost-Nederland

Meeuwenstraat 24
7574 BP Oldenzaal

West-Nederland

Wikke 22
1273 BV Huizen

Contact

M 06-532 174 14
Contactformulier
KvK: 32119724