Gevestigd in Huizen en Oldenzaal

Bedrijfseconomisch

Een administratie uitvoeren is een eerste stap. Deze analyseren, controleren en beoordelen een tweede en van nog groter belang voor uw bedrijfsvoering.

Wij bieden u die combinatie. En verbinden daar samen met de ondernemer ook bedrijfseconomische of fiscale conclusies aan.

Gedurende het jaar werken we samen met u periodiek aan de administratie en de verslaglegging. Daardoor kunnen er al tijdens het lopende jaar acties worden ondernomen. Controlling en administratie worden zo verweven tot één geheel, waar het financiële belang van ondernemer en onderneming steeds voorop staan.

De jaarrekening ontstaat zodoende als logisch gevolg (u ziet periodiek de ontwikkeling in de cijfers). Zodra de jaarrekening medio het daaropvolgende jaar door ons in concept gereed gemaakt is zullen de cijfers veelal geen forse wijzigingen meer bevatten en is daarmee geen verrassing meer. We zien om ons heen, in andere situaties, dat dit nog teveel wel gebeurt. Dat zien wij als ongewenst voor de ondernemer.

De standaard management-rapportages geven een duidelijk beeld van de organisatie op dat moment. Aanvullend zijn er ook andere analyses mogelijk, zoals trends of kengetallen. Of misschien wilt u een risico-analyse uitgevoerd hebben naar de sterke en zwakke kanten van de onderneming, een second opinion vragen, of een fiscale optimalisatie doorvoeren.

Admission administratie & advies b.v.

Tevens h.o.d.n. Adminservice

Oost-Nederland

Meeuwenstraat 24
7574 BP Oldenzaal

West-Nederland

Wikke 22
1273 BV Huizen

Contact

M 06-532 174 14
Contactformulier
KvK: 32119724